TAGS

Thành Nam và Arep Ville thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 tại Phủ Lý, Hà Nam - Đại lộ Hà Nam

02/03/2018

Arep Ville là một trong những công ty thiết kế kiến trúc hàng đầu của Pháp được thành lập từ năm 1997 chuyên hoạt động về tư vấn thiết kế trong các lĩnh vực như lập quy hoạch phát triển và xây dựng ...